Ofcom yng Nghymru


Mae'r tîm yn Ofcom Cymru yn cynrychioli Ofcom yng Nghymru a Chymru o fewn Ofcom – yn rheoli cysylltiadau a chyfathrebiadau gyda'r cyhoedd ac ystod eang o randdeiliaid y diwydiant, yn cynnwys gwleidyddion, darlledwyr a'r cyfryngau.