Ein gwaith yn y Gymraeg


Rydyn ni’n falch o'n hymrwymiad i'r Gymraeg a'r ffordd rydyn ni'n ei hintegreiddio i'n gwaith. Mae'r gwaith hwn, gan ein timau ar draws y DU, yn galluogi chi i gyfathrebu ag Ofcom yn eich dewis iaith - Cymraeg neu Saesneg.

Sut rydyn ni'n mynd ati

Mae Ofcom yn trin y Gymraeg a'r Saesneg yn gyfartal yn ein gwaith yng Nghymru. Wrth ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg, ein nod yw sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Wrth benderfynu pryd i ddarparu gwasanaeth yn Gymraeg, rydyn ni'n cymhwyso proses gwneud penderfyniadau gyson. Os yw’r gwasanaeth dan sylw yn ymwneud â rhywbeth sy’n effeithio ar ddinasyddion a busnesau yng Nghymru, neu sy’n berthnasol iddynt, byddwn yn darparu gwasanaeth Cymraeg fel mater o drefn.

Rydyn ni'n credu bod ein dull o weithio'n gwneud cyfraniad cadarnhaol at allu siaradwyr Cymraeg i ymdrin â materion cyfathrebu yn yr iaith o'u dewis.

Dyma fraslun o'r hyn rydyn ni'n ei gynnig i siaradwyr Cymraeg.