Polisïau a chanllawiau


Dyma restr o bolisïau a chanllawiau Ofcom. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig ac eithrio'r cynnwys am ein dull gweithredu ynghylch y Coronafeirws a pholisi iaith Gymraeg Ofcom.

Dyma gyfnod nas gwelwyd erioed o'r blaen yn y DU ac mae cadw cyfathrebiadau yn weithredol yn bwysicach nag erioed. Dros y misoedd nesaf, bydd sectorau Ofcom yn chwarae rhan hanfodol yn cefnogi teuluoedd, busnesau ac unigolion wrth i ni oll addasu'r ffordd rydyn ni'n byw, gweithio a chyfathrebu yn sgil y coronafeirws.

Darllenwch am beth mae hyn yn ei olygu yn ein meysydd gwaith 

Mae Ofcom hefyd wedi cyhoeddi datganiad ynghylch penderfyniad y Post Brenhinol i ddileu dosbarthu llythyron dydd Sadwrn dros dro o ganlyniad i'r pandemig.