Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Polisïau a chanllawiau


Dyma restr o bolisïau a chanllawiau Ofcom. Mae'r cynnwys isod ar gael yn Saesneg yn unig ac eithrio'r cynnwys am ein dull gweithredu ynghylch y Coronafeirws a pholisi iaith Gymraeg Ofcom.