Ofcom yw'r rheoleiddiwr cyfathrebiadau.

Rydym yn rheoleiddio’r sectorau teledu a radio, telegyfathrebiadau llinell sefydlog a symudol yn ogystal â’r tonnau awyr y mae dyfeisiadau diwifr yn gweithredu drostynt.

Rydym yn gwneud yn siŵr bod pobl yn y DU yn cael y gorau o’u gwasanaethau cyfathrebiadau ac yn cael eu hamddiffyn rhag sgamiau ac ymarferion amheus, tra’n sicrhau bod cystadleuaeth yn gallu ffynnu.

Mae Ofcom yn gweithredu o dan Ddeddf Cyfathrebiadau 2003. Mae’r Ddeddf Seneddol fanwl hon yn nodi’n union yr hyn y dylai Ofcom ei wneud – ni allwn wneud dim mwy na llai na’r hyn a nodir yn y Ddeddf.

Mae’r Ddeddf yn dweud y dylai dyletswyddau cyffredinol Ofcom gynnwys hyrwyddo buddiannau dinasyddion a defnyddwyr. Mae diwallu’r ddwy ddyletswydd yma wrth galon popeth a wnawn.

Yn atebol i’r Senedd, rydym yn cynghori ac yn gosod rhai o’r agweddau mwy technegol o reoliad, gweithredu a gorfodi’r gyfraith. Mae'r pwerau gennym hefyd i orfodi'r Gyfraith Cystadleuaeth yn y sectorau hyn, ochr yn ochr â'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

Mae Ofcom yn cael ei gyllido gan ffioedd o’r diwydiant am reoleiddio rhwydweithiau darlledu a chyfathrebiadau a chymorth grant gan y Llywodraeth.