Featured content

Dewis gwasanaeth a darparwr

P’un ai a ydych chi wrthi’n sefydlu’ch busnes, neu’n fusnes sy’n bodoli’n barod ac yn chwilio am y fargen orau, mae’n bwysig eich bod yn gwneud y dewis cywir.

Egluro’r jargon

Dysgwch beth mae’r jargon yn ei olygu er mwyn gwneud penderfyniad doeth am y cynnyrch a’r gwasanaethau a fyddai’n gallu helpu’ch busnes.

Newid darparwr

Help a chyngor os ydych chi’n ystyried newid darparwr.

Contractau

Os ydych chi am ymrwymo i gontract newydd, bydd angen ichi ystyried ambell beth cyn gwneud hynny.

Gwybod eich hawliau

Dysgwch sut mae busnesau newydd yn cael eu gwarchod gan ‘Amodau Cyffredinol’ Ofcom, a Chod Ymarfer Cyflymder Band Eang i Fusnesau.

Dolenni defnyddiol

Mae amrywiaeth o sefydliadau yn cynnig help a chyngor, ac mae nifer ohonynt yn darparu gwasanaethau a chyngor diduedd yn rhad ac am ddim.