Pecyn dechreuwyr i fusnesau


Gall dechrau neu redeg busnes fod yn dasg frawychus, ac o ran cyfathrebiadau mae'n bwysig deall y pethau sylfaenol er mwyn eich helpu i lansio eich busnes.

Ni all pawb fod yn arbenigwr ar gysylltedd a chynhyrchion cyfathrebu, felly bydd y pecyn cychwynnol hwn, sydd wedi'i anelu at fusnesau bach gyda deg gweithiwr neu lai, yn eich helpu i gael rhywfaint o ddealltwriaeth gychwynnol.

I gael gwybod mwy, cliciwch ar y dolenni isod.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?