Pecyn cychwynnol i fusnesau


Baker tabletMae sefydlu neu redeg busnes yn gallu bod yn anodd, ac mae’n bwysig eich bod yn deall hanfodion y broses gyfathrebu er mwyn helpu i roi dechrau da i’ch busnes.

Nid pawb sy’n gallu bod yn arbenigwr ar gynnyrch cyfathrebu a chysylltedd, felly bydd y pecyn cychwynnol hwn ar gyfer busnesau bach sydd â deg neu lai o weithwyr yn eich helpu i ddeall pethau ar y cychwyn.

Am ragor o wybodaeth, dewiswch y dolenni isod.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?