Gwybod eich hawliau

21 Hydref 2014

Mae gwasanaethau cyfathrebu yn bwysig iawn i fusnesau – ond ydych chi’n ymwybodol o’r hawliau a’r mesurau gwarchod sydd ar waith i’ch helpu?

Yma rydym yn egluro sut mae busnesau yn cael eu gwarchod gan ‘Amodau Cyffredinol’ Ofcom – y rheolau mae’n rhaid i ddarparwyr cyfathrebiadau eu dilyn – a’r Cod Ymarfer ar Gyflymder Band Eang i Fusnesau, a ddaeth i rym ar 30 Medi 2016.

General-Conditions

Amodau Cyffredinol Ofcom

Business broadband-speeds

Cod Ymarfer ar Gyflymder Band Eang i Fusnesau