Gwybod eich hawliau


Mae gwasanaethau cyfathrebu yn bwysig iawn i fusnesau – ond ydych chi’n ymwybodol o’r hawliau a’r mesurau gwarchod sydd ar waith i’ch helpu?

Yma rydym yn egluro sut mae busnesau yn cael eu gwarchod gan ‘Amodau Cyffredinol’ Ofcom – y rheolau mae’n rhaid i ddarparwyr cyfathrebiadau eu dilyn – a’r Cod Ymarfer ar Gyflymder Band Eang i Fusnesau, a ddaeth i rym ar 30 Medi 2016.

Amodau Cyffredinol Ofcom

Darllenwch amlinelliad o rai o brif agweddau'r Amodau Cyffredinol a sut maent yn amddiffyn cwsmeriaid busnes.

Cod Ymarfer Cyflymderau Band eang busnesau

Mae'r Cod Ymarfer Cyflymderau Busnes yn anelu at ddarparu cwsmeriaid busnes gyda gwybodaeth gywir a thryloyw am wasanaethau band eang busnes safonol adeg y pwynt gwerthu.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?