Ffonau talu

Namau blychau ffôn

Cysylltwch â'r darparwr ffôn talu cyhoeddus. I roi gwybod am nam neu ddifrod i ffôn talu BT, ffoniwch Freefone 0800 661 610, 8.30 am i 5.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch hefyd roi gwybod amdano i BT ar-lein.

Cael gwared o ffonau talu

Wrth dynnu'r blwch ffôn olaf o leoliad, rhaid i BT a KCOM ymgynghori â'r cyngor lleol neu'r awdurdod unedol neu gorff lleol cyfatebol.

Bydd y cyrff lleol fel arfer yn ymgynghori'n lleol cyn gwneud penderfyniad ac yn gallu nacáu'r cynnig. Os yw eich blwch ffôn lleol o dan fygythiad o gael ei dynnu a'ch bod yn gwrthwynebu ei dynnu, ysgrifennwch at eich cyngor lleol. Ceir mwy o fanylion yn y canllawiau hyn gan Ofcom.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?