Galwadau bygythiol

Mae galwadau ymosodol neu fygythiol, boed nhw gan bobl rydych yn eu hadnabod neu ddieithriaid, yn drosedd.

Ffoniwch eich darparwr ffôn a gofyn am gael siarad â’r tîm galwadau niwsans.

Os ydy'r galwr yn eich bygwth chi neu’ch teulu a chithau’n credu bod y bygythiadau hynny’n rhai go iawn, ffoniwch 999 ar unwaith.

Os ydych yn credu nad yw'r bygythiadau yn mynd i gael eu cyflawni ar unwaith, ffoniwch eich gorsaf heddlu leol ar 101.

Darllenwch ein canllawiau ar alwadau ymosodol a bygythiol.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?