Post Brenhinol

Os ydych chi am gwyno am y Post Brenhinol, cysylltwch â nhw yn uniongyrchol:

Freepost
ROYAL MAIL CUSTOMER SERVICES

Ffôn: 03457 740 740 (ffôn testun 0846 000606)

Gwasanaethau Cwsmeriaid y Post Brenhinol

Os nad oes modd datrys eich cwyn, gall y gweithredwr gyhoeddi hysbysiad 'sefyllfa ddiddatrys'. Bydd hyn yn golygu y cewch ofyn i Gynllun Unioni Annibynnol y Post i ymchwilio i'ch achos.

Dim ond cwynion am wasanaethau post rheoledig y Post Brenhinol y gall y cynllun ymchwilio iddynt. Os yw eich cwyn am wasanaeth post sydd heb ei reoleiddio a'ch bod yn dal yn anhapus gydag ymateb y Post Brenhinol, dylech geisio cyngor cyfreithiol annibynnol.

Mae gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth yn cynnig cyngor cyfrinachol a diduedd am ddim am faterion defnyddwyr. Cysylltwch â gwasanaeth defnyddwyr Cyngor ar Bopeth dros y ffôn ar 0808 223 1133 neu drwy ei wefan.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?