Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Hysbysebion

Mae Ofcom yn ystyried cwynion am raglenni sy'n cynnwys hysbysebion ar gyfer rhaglenni darlledwyr a rhestrau noddwyr rhaglenni. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno rheolau sy'n gysylltiedig ag adnabyddiaeth, y nifer o hysbysebion a gosodiadau hysbysebion o gwmpas y rhaglenni. Ag eithrio cwynion ynghylch hysbysebion gwleidyddol, mae cwynion am gynnwys hysbysebion 'spot' (fel sydd ar y teledu a radio) a sianeli siopa o dan reolaeth yr Awdurdod Safonau Hysbysebion (ASA) ar ran Ofcom fel rhan o God Hysbysebion Darlledu (Cod BCAP).

  Cysylltwch â'r ASA  yn uniongyrchol i gwyno am gynnwys hysbysebion teledu a radio. Yr ASA sy'n gyfrifol am gwynion ynghylch hysbysebion swnllyd.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?