Hysbysebion

Mae Ofcom yn ystyried cwynion am raglenni sy'n cynnwys hysbysebion ar gyfer rhaglenni darlledwyr a rhestrau noddwyr rhaglenni. Rydyn ni hefyd wedi cyflwyno rheolau sy'n gysylltiedig ag adnabyddiaeth, y nifer o hysbysebion a gosodiadau hysbysebion o gwmpas y rhaglenni. Ag eithrio cwynion ynghylch hysbysebion gwleidyddol, mae cwynion am gynnwys hysbysebion 'spot' (fel sydd ar y teledu a radio) a sianeli siopa o dan reolaeth yr Awdurdod Safonau Hysbysebion (ASA) ar ran Ofcom fel rhan o God Hysbysebion Darlledu (Cod BCAP).

  Cysylltwch â'r ASA  yn uniongyrchol i gwyno am gynnwys hysbysebion teledu a radio. Yr ASA sy'n gyfrifol am gwynion ynghylch hysbysebion swnllyd.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?