Hysbysebu gwleidyddol

Mae Ofcom yn ystyried cwynion am gynnwys rhaglenni, gan gynnwys hysbysebion (trels) ar gyfer rhaglenni darlledwr a rhestrau nawdd rhaglen ei hun. Rydym hefyd yn gosod rheolau sy'n ymwneud ag adnabyddiaeth, niferoedd a lleoliad hysbysebion yn ymwneud â rhaglenni. Ac eithrio cwynion am hysbysebu gwleidyddol, yr awdurdod safonau hysbysebu (ASA) sy'n ymdrin â chwynion am gynnwys hysbysebu yn y fan a'r lle (fel y gwelir mewn seibiannau masnachol ar y teledu neu'r radio) a sianelau siopa ar ran Ofcom o dan God Hysbysebu Darlledu'r DU  (Cod BCAP). Os oes gennych gŵyn am hysbysebion gwleidyddol, llenwch y ffurflen hon.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?