Materion rheoleiddiol arall yn cynnwys anghenion y BBC yn unol â’i Drwydded Weithredu

Os ydych chi wedi cwyno i'r BBC ac nid ydych chi'n hapus gyda'r penderfyniad wnaethoch chi dderbyn, defnyddiwch y ffurflenni isod i gwyno am:

Os ydy eich cwyn yn ymwneud â rhywbeth arall, fel un o anghenion y Drwydded Weithredu, cwblhewch ffurflen gwyno'r BBC (materion eraill).

Am restr lawn o faterion y BBC sy'n rhan o'r ffurflen gwyno hon, ewch i "Pryd mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol' yn y dudalen gweithdrefnau delio â chwynion.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?