Anghydfodau bilio gyda gwasanaethau tanysgrifio i deledu

Does gan Ofcom ddim pwerau i ymchwilio i’r materion hyn. Os nad oes modd datrys eich cwyn gyda’ch darparwr, efallai y byddwch chi'n dymuno cysylltu â Cyngor ar Bopeth neu ofyn am gyngor cyfreithiol annibynnol.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?