Newidiadau i amserlenni teledu/radio

Y darlledwyr fydd yn gwneud y penderfyniad i wneud newidiadau munud olaf i amserlenni neu i ymestyn darllediad o ddigwyddiadau byw. Os ydych chi eisiau rhoi adborth ar hyn, dylech gysylltu â’r darlledwr perthnasol. Dyma restr o’n darlledwyr teledu trwyddedig a rhestr o ddarlledwyr radio.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?