Ansawdd rhaglenni

Os ydych chi am roi adborth am ansawdd rhaglen, dylech gysylltu â’r darlledwr perthnasol. Dyma restr o’n darlledwyr teledu trwyddedig a rhestr o ddarlledwyr radio, yn ogystal â rhestr o ddarparwyr gwasanaethau rhaglenni fideo ar-alwad.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?