Cynyrchiadau Rhanbarthol a chwynion rhaglenni rhanbarthol

Os ydy eich cwyn yn ymwneud â’r ffordd mae un o sianeli masnachol y darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus, (ITV, STV, Channel 4 neu Channel 5), yn cyflawni ei rwymedigaethau cynhyrchu rhanbarthol neu raglenni, llenwch ein ffurflen cwynion trwyddedu darlledu

Onibai fod yna amgylchiadau arbennig, mae Ofcom yn ystyried cwynion am raglenni’r BBC os ydy’r sawl sy’n cwyno eisoes wedi cyflwyno cwyn yn barod i’r BBC ac wedi derbyn ymateb terfynol.

Os hoffech chi wneud cwyn o hyd sy’n ymwneud â’r ffordd mae’r BBC yn cyflawni ei rhwymedigaethau cynhyrchu rhanbarthol, cwblhewch ein ffurflen cwyno am y BBC (materion eraill) os gwelwch yn dda.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?