Mae gwasanaeth fideo ar-alwad ar gael, ond nid yw’n ymddangos ar restr Ofcom o wasanaethau rhaglenni ar-alwad sy’n cael eu rheoleiddio

Dylai gwasanaethau fideo ar-alwad sy’n diwallu set o feini prawf penodol gael eu rheoleiddio gan Ofcom. Felly dylid rhoi gwybod i Ofcom am y gwasanaethau hyn drwy anfon yr wybodaeth berthnasol am y gwasanaeth atom. Dyma restr o’r gwasanaethau rhaglenni fideo ar-alwad mae Ofcom wedi cael gwybod amdanynt .

Os ydych chi’n gwybod am wasanaeth fideo ar-alwad sydd ar waith ond nad yw ar y rhestr hon, cysylltwch ag Adran Cwynion Rhaglenni ar-alwad Ofcom.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?