Gwybodaeth am Netflix (heb ei reoleiddio gan Ofcom)

Ar gyfer cwynion am Netflix, nodwch fod Netflix wedi'i leoli yn yr Iseldiroedd ac felly nid o fewn awdurdodaeth Ofcom. Gallwch gysylltu â Netflix yn uniongyrchol, neu gall pobl yn y DU gysylltu ag Awdurdod Cyfryngau'r Iseldiroedd, y Commissariaat voor de Media.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?