Gorsaf radio neu deledu sy'n torri rheolau trwyddedau Ofcom

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am sut mae Ofcom yn dosbarthu trwyddedau ar ein tudalen trwyddedau. Os ydych yn credu bod sianel neu orsaf yn torri ein rheolau trwyddedau ebostiwch ffurflen cwynion trwyddedu darlledu.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?