Isdeitlau, arwyddion a disgrifiadau sain ar sianeli'r BBC

Cysylltwch â'r BBC yn uniongyrchol. I wella ansawdd gwasanaethau mynediad, mae'n ddefnyddiol i ddarlledwyr dderbyn adborth a chwynion yn syth wrth ddefnyddwyr.

Os ydych chi wedi cwyno i'r BBC ac nad ydych chi'n hapus gyda'r penderfyniad terfynol a gawsoch chi, yna cwblhewch ein ffurflen cyflwyno cwyn am y BBC.

Os na allwch chi lenwi'r ffurflen gwyno, ffoniwch ein Tîm Cyswllt Defnyddwyr ar 0300 123 3333 neu 020 7981 3040. Gall siaradwyr Cymraeg gysylltu â ni ar 0300 123 2023 neu 029 7981 3042.

Os ydych chi’n fyddar neu’n drwm eich clyw neu os oes gennych chi nam ar eich lleferydd, rhif ein ffôn testun ydy 020 7981 3043 neu 0300 123 2024. Cofiwch mai dim ond gydag offer arbennig y bydd y rhifau hyn yn gweithio.

Mae’r llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 09:00 a 17:00.

Efallai y bydd defnyddwyr sydd â nam ar eu golwg sydd eisiau cwyno am Ddisgrifiadau Sain yn dymuno defnyddio ein cyfeiriad e-bost arbennig sef: adcomplaints@ofcom.org.uk

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?