Hygyrchedd ar BBC iPlayer neu wasanaeth fideo ar-alw arall

Rydym yn annog darparwyr gwasanaethau fideo ar-alw i ddatblygu cynlluniau gweithredu hygyrchedd gyda golwg ar wneud eu gwasanaethau'n gynyddol hygyrch i bobl sydd ag anableddau. Mae'n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau fideo ar-alw roi copi o unrhyw gyfryw gynllun i ni.

Nid yw'r rheolau sy'n mynnu bod darlledwyr yn darparu lefelau penodol o isdeitlo, arwyddo a disgrifiadau sain (neu 'wasanaethau mynediad') yn ymestyn ar hyn o bryd i wasanaethau fideo ar-alw. Rydym yn eich annog i roi gwybod i'ch darparwr bod galw yn bodoli am y gwasanaethau hyn.

Os byddai'n well gennych gwyno'n uniongyrchol i Ofcom, llenwch ein ffurflen cwyno am y BBC ar gyfer BBC iPlayer a'n ffurflen cwyno am fideo ar-alw ar gyfer gwasanaethau fideo ar-alw eraill.

Gallwch hefyd yrru e-bost atom yn accessibilitycomplaints@ofcom.org.uk neu gysylltu dros y ffôn gan gynnwys cyfnewid fideo, neu drwy'r post.

Rydym yn croesawu cwynion i'n cyfeiriad e-bost mewn fformatau heblaw print, er enghraifft recordiad sain neu fideo Iaith Arwyddion Prydeinig. I ymateb mewn BSL:

  • Anfonwch recordiad atom ohonoch chi'n arwyddo eich ymateb. Ni ddylai hyn fod yn hwy na 5 munud. Fformatau ffeil addas yw DVD, ffeiliau wmv neu QuickTime. Neu
  • Uwchlwythwch fideo ohonoch chi'n arwyddo eich ymateb yn uniongyrchol i YouTube (neu wefan letya arall) ac anfonwch y linc atom.

Os oes arnoch angen yr wybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF hygyrch, print bras, darllen hawdd, recordiad sain neu braille, cysylltwch â'r tîm digidol.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?