Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Y mathau o gwynion mae Ofcom yn delio â nhw

Rydym yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael y gorau o’ch band eang a’ch ffôn. Rydym hefyd yn goruchwylio teledu a radio, tonnau awyr di-wifr a’r post.

Fodd bynnag, efallai na fyddwn yn gallu delio â chwynion unigol ar gyfer pob un o’r meysydd hyn. Dyma drosolwg o beth rydym yn ei wneud a beth nad ydym yn ei wneud.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?