Cynnwys nad yw'n fideo

Mae Ofcom yn rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos (VSP) sydd wedi'u sefydlu yn y DU. Gwasanaethau yw'r rhain sy'n caniatáu i ddefnyddwyr uwchlwytho fideos neu eu rhannu â phobl eraill. Mae gennym restr o lwyfannau sydd wedi hysbysu, y mae'r rheolau hyn yn berthnasol iddynt.

Ar hyn o bryd nid ydym yn rheoleiddio:

  • cynnwys ysgrifenedig, fel sylwadau neu erthyglau; neu
  • ddelweddau neu luniau unigol.

Os yw eich cwyn yn ymwneud ag unrhyw gynnwys nad yw'n fideo, gofynnir i chi gwyno'n uniongyrchol i'r gwasanaeth.

Os ydych yn cwyno am unrhyw wasanaeth ar-lein arall nad yw'n VSP, gallwch wneud cwyn.

Mwy o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng VSPs a gwasanaethau ar-lein eraill

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?