Hysbyseb fideo

Rhaid i hysbysebion ar lwyfannau rhannu fideos fodloni gofynion penodol o ran tryloywder, cynnyrch wedi’i wahardd neu ei gyfyngu, yn ogystal â gofynion hysbysebu cyffredinol.

Yr Awdurdod Safonau Hysbysebu sy’n delio â chwynion am y materion hyn ar ran Ofcom. Cysylltwch â’r ASA yn uniongyrchol i gwyno am hysbyseb rydych chi wedi’i gweld ar VSP.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?