Ar fath arall o wasanaeth ar-lein

Nid oes gan Ofcom bwerau i reoleiddio rhai gwasanaethau, gan gynnwys y canlynol (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt):

  • rhai gwasanaethau e-bost, SMS ac MMS;
  • rhai gwasanaethau sy’n caniatáu galwadau un-i-un byw;
  • rhai gwasanaethau busnes mewnol.

Mae gwasanaethau ffrydio a dal i fyny yn destun rheolau gwahanol

Er bod gwasanaethau ar-alw a ffrydio ar-lein, rydyn ni’n eu rheoleiddio o dan reolau gwahanol. Gallwch gwyno i ni am rywbeth rydych chi wedi’i weld ar BBC iPlayer neu ar wasanaeth ar-alw arall.

Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?