Datganiad: Hybu buddsoddi a chystadleuaeth mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

  • Start: 06 November 2020
  • Status: Open
  • End: 08 December 2020

Datganiad wedi'i gyhoeddi 18 Mawrth 2021

Mae’r datganiad hwn yn nodi penderfyniadau Ofcom ar gyfer rheoleiddio’r marchnadoedd telathrebu sefydlog sy’n sail i gysylltiadau band eang, symudol a busnes, ar gyfer y cyfnod rhwng mis Ebrill 2021 a mis Mawrth 2026. Mae’r penderfyniadau hyn wedi’u dylunio i hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau gigadid – gan ddod â band eang cyflymach a gwell i bobl ledled y DU.Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
[Response to November consultation] BUUK (PDF File, 144.3 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] CityFibre (PDF File, 538.2 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] CityFibre (Annex 1) (MS Excel Document, 111.8 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] Community Fibre (PDF File, 144.2 KB) Sefydliad
[Response to November consultation] County Broadband (PDF File, 178.9 KB) Sefydliad