Ymgynghoriad: Hyrwyddo cystadleuaeth a buddsoddiad mewn rhwydweithiau ffeibr: Adolygiad o'r Farchnad Telegyfathrebiadau Sefydlog Cyfanwerthol 2021-2026

  • Start: 08 January 2020
  • Status: Closed
  • End: 01 April 2020

Mae angen buddsoddi yn seilwaith telegyfathrebiadau'r DU er mwyn bodloni’r galw cynyddol am fand eang gwibgyswllt, a’r galw yn y dyfodol. Dylai rhwydweithiau band eang y dyfodol ddarparu dewis, gwerth ac ansawdd. Y dull mae Ofcom wedi bod yn ei ddefnyddio i gyflawni hyn yw drwy annog cystadleuaeth rhwng rhwydweithiau gwahanol.

Mae'r ddogfen hon yn egluro ein cynlluniau manwl ar gyfer rheoleiddio o Ebrill 2021 ar gyfer y marchnadoedd telegyfathrebiadau sy'n hanfodol ar gyfer cysylltiadau band eang, symudol a busnes.

Ein nod yw creu'r amodau gorau posibl i gwmnïau fuddsoddi mewn band eang gwib gyswllt fel y gall cwsmeriaid ymhob ran o'r DU fwynhau'r buddion maent yn eu darparu, tra'n amddiffyn cwsmeriaid wrth i'r DU symud at rwydweithiau ffeibr newydd, cyflymach.

Byddwn yn cyhoeddi ein datganiad penderfynu cyn bydd y rheoliadau newydd yn dod i rym yn Ebrill 2021. Nid yw'r adolygiad hwn yn cynnwys ardal Hull fydd yn destun ymgynghoriad arwahân.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 54.8 KB)

Responding to this consultation

Please submit responses using the consultation response form (ODT, 54.8 KB).


Prif ddogfennau

Annexes 1-23
(PDF File, 3.8 MB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Openreach (Ethernet QoS)
(PDF File, 183.5 KB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

Stakeholder clarifications
(PDF File, 143.5 KB)
Lawrlwytho
Vodafone clarification
(PDF File, 200.2 KB)
Lawrlwytho

Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.