Ymgynghoriad: Cynllun Blynyddol Arfaethedig 2019/20

  • Dechrau: 03 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 08 Chwefror 2019

Mae’r ddogfen hon yn disgrifio ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Bydd ein Cynllun Blynyddol terfynol, a gyhoeddir ym mis Mawrth 2019, yn ystyried ymatebion a fydd wedi’u derbyn gan randdeiliaid i'r ddogfen hon. Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ymatebion i'n Cynllun Blynyddol arfaethedig yw 8 Chwefror 2019.

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, rydym yn disgwyl y bydd y defnydd o wasanaethau ar-lein yn dal i gynyddu, gan gynnwys mwy o bobl yn gwylio cynnwys fideo ar-lein. Rydym hefyd yn disgwyl y bydd cwmpas ac ansawdd rhwydweithiau symudol a band eang yn parhau i wella, drwy gyfuniad o fuddsoddi masnachol a chefnogaeth gan y llywodraeth. Bydd ein gwaith yn adlewyrchu’r themâu hyn.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymatebion (RTF, 709.8 KB).


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.