Ymgynghoriad: Cynllun Blynyddol Arfaethedig 2019/20

  • Dechrau: 03 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 08 Chwefror 2019

Datganiad a gyhoeddwyd 25 Mawrth 2019 

Mae'r ddogfen hon yn egluro ein cynllun gwaith ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'n dilyn ymgynghoriad ynglŷn â'n cynlluniau arfaethedig, ddaeth i ben ar 8 Chwefror 2019. Mae'r cynigion yn ystyried y dyletswyddau a roddwyd i ni gan y Senedd Brydeinig, y marchnadoedd rydyn ni'n eu rheoleiddio a'n blaenoriaethau strategol ein hunain.

Mae ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn adlewyrchu'r adborth cawson ni yn ystod y broses ymgynghori. Cawson ni adborth gan bobl ar draws y DU, gan gynnal digwyddiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd, Belfast, Caeredin a Llundain.

Yn ystod ein cyfnod ymgynghori, fe wnaeth y Llywodraeth Brydeinig gyhoeddi datganiad drafft o'i blaenoriaethau strategol ar gyfer telathrebu, rheoli sbectrwm a phost. Rydyn ni'n esbonio yn adran 3 sut rydyn ni wedi ystyried y datganiad drafft hwn wrth lunio ein cynllun.

Rydyn ni'n darparu trosolwg o'n blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf isod. Cewch ragor o wybodaeth amdanynt a'n gwaith rhaglennol yn adrannau 3 a 4. Mae uchafbwyntiau ein gwaith yn y cenhedloedd yn adran 5. Gallwch ddarllen ein cynllun gwaith ehangach yn Atodiad 2.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ACNI (PDF File, 131.2 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 178.4 KB) Sefydliad
BEIRG (PDF File, 211.1 KB) Sefydliad
Beveridge, Dr R (Response 1) (PDF File, 109.6 KB) Ymateb
Beveridge, Dr R (Response 2) (PDF File, 145.9 KB) Ymateb