Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Cynllun Blynyddol arfaethedig 2016/17

  • Dechrau: 04 Rhagfyr 2015
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 26 Chwefror 2016

Am y ddogfen hon

Mae Ofcom yn bodoli er mwyn gwneud i farchnadoedd cyfathrebiadau weithio i bawb. I gyflawni hyn, rydym yn cynnig tri phrif nod: hyrwyddo cystadleuaeth a sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio'n effeithiol ar gyfer defnyddwyr; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed. Mae ein Cynllun Blynyddol arfaethedig yn disgrifio rhai o'r meysydd gwaith allweddol y byddwn yn ceisio'u cyflwyno er mwyn cyflawni'r nodau hyn, ar draws y DU ac yn y gwledydd, yn 2016/17. Rydym hefyd yn disgrifio ein gwaith parhaus ehangach sy'n cefnogi'r nodau hyn, a sut y byddwn yn gweithio gyda defnyddwyr ar draws gwledydd y DU.

Byddwn yn cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol terfynol ar gyfer 2016/17 ym mis Mawrth 2016. Bydd y Cynllun terfynol yn ystyried ymatebion gan randdeiliaid i'r Cynllun arfaethedig. Bydd hefyd yn cynnwys camau gweithredu a fydd yn deillio o weithgareddau sy'n parhau, gan gynnwys y casgliadau sy'n dod i'r amlwg o'n Hadolygiad Strategol o Gyfathrebiadau Digidol a'r camau nesaf ar gyfer yr adolygiad hwn.

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ymatebion i'r ymgynghoriad ar ein Cynllun Blynyddol arfaethedig yw 18 Chwefror 2016.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
A+E-Networks-UK.pdf (PDF File, 133.2 KB) Ymateb
Action-on-Hearing-Loss.pdf (PDF File, 13.5 KB) Ymateb
Advisory-Committee-for-Northern-Ireland.pdf (PDF File, 272.7 KB) Ymateb
Advisory_Committee_for_Scotland.pdf (PDF File, 84.4 KB) Ymateb
BBC-Licence-Fee-Unit.pdf (PDF File, 34.2 KB) Ymateb