Datganiad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

  • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Dyddiad cyhoeddi'r datganiad: 25 Gorffennaf 2019

Mae amleddau radio yn hynod bwysig i economi a chymdeithas y DU gan eu bod yn caniatáu i bob dyfais gyfathrebu ddi-wifr, yn cynnwys ffonau symudol a band eang di-wifr, weithredu.  Rydym eisiau cefnogi arloesedd a galluogi defnyddio sbectrwm mewn ffyrdd newydd, ac rydym yn cydnabod bod diddordeb cynyddol mewn defnyddio technoleg symudol, yn cynnwys 5G, i ddatblygu atebion i anghenion cysylltedd di-wifr lleol. I sicrhau nad yw diffyg mynediad i’r sbectrwm radio yn atal arloesi, rydym yn cyflwyno trefn drwyddedu newydd i ddarparu mynediad lleol at fandiau sbectrwm sy’n gallu cynnal technoleg symudol.

Mae’r datganiad hwn yn egluro sut byddwn ni’n caniatáu i fwy o bobl a busnesau ddefnyddio sbectrwm o blith dewis o fandiau amledd. Gallai mynediad lleol at y bandiau hyn gynnal twf ac arloesedd ar draws amryw o sectorau, er enghraifft gweithgynhyrchu, menter, logisteg, amaethyddiaeth, mwyngloddio ac iechyd. Gallai alluogi sefydliadau i sefydlu’u rhwydweithiau lleol eu hunain gyda mwy o reolaeth dros ddiogelwch, cadernid a dibynadwyedd nag sydd ganddynt ar hyn o bryd. Er enghraifft, gweithgynhyrchwyr yn cysylltu peiriannau’n ddi-wifr, ffermwyr yn cysylltu dyfeisiau amaethyddol fel systemau dyfrhau a thractorau clyfar yn ddi-wifr, defnyddwyr menter yn sefydlu rhwydweithiau llais a data preifat diogel o fewn safle, yn ogystal â chysylltedd band eang di-wifr gan ddefnyddio mynediad di-wifr sefydlog mewn ardaloedd gwledig (FWA).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Advanced Wireless Technology Group Ltd (PDF File, 464.8 KB) Sefydliad
Angetech Consultants Ltd (PDF File, 461.1 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 334.2 KB) Sefydliad
ASRI (PDF File, 169.7 KB) Sefydliad
Avanti Communications Group plc (PDF File, 293.3 KB) Sefydliad