Ymgynghoriad: Galluogi cyfleoedd ar gyfer arloesi

  • Dechrau: 18 Rhagfyr 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 12 Mawrth 2019

Mae sbectrwm yn darparu’r tonnau awyr sy’n cynnal gwasanaethau di-wifr, gan gynnwys ffonau symudol, a ddefnyddir gan bobl a busnesau bob dydd. Ofcom sy’n rheoli'r defnydd o sbectrwm yn y DU. Ein huchelgais yw gweld darpariaeth symudol gynhwysfawr ar gyfer pobl ledled y DU a chreu cyfleoedd ar gyfer arloesi ledled economi'r DU.

Mae'r ddogfen hon yn ymgynghori ar gynigion i wneud sbectrwm ar gael mewn amrywiaeth o fandiau sbectrwm ar sail a rennir. Gallai’r sbectrwm hwn gefnogi defnyddio rhwydweithiau lleol mewn sectorau sy’n cynnwys Rhyngrwyd Pethau diwydiannol, menter, logisteg, mwyngloddio ac amaethyddiaeth, yn ogystal â help i wella ansawdd y ddarpariaeth mewn ardaloedd â gwasanaeth gwael.

Mae’n ategu ein cynigion i ddyfarnu trwyddedau cenedlaethol ar gyfer y sbectrwm symudol 700 MHz a 3.6-3.8 GHz drwy ocsiwn.

Gwella darpariaeth symudol

Rydyn ni'n cyhoeddi dogfen sy'n cydfynd gyda'r ymgynghoriad yma gyda chamau pellach sy'n nodi sut rydyn ni'n cynnig gwella darpariaeth symudol (PDF, 164.2 KB).


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Advanced Wireless Technology Group Ltd (PDF File, 464.8 KB) Organisation
Angetech Consultants Ltd (PDF File, 461.1 KB) Organisation
Arqiva (PDF File, 334.2 KB) Organisation
ASRI (PDF File, 169.7 KB) Organisation
Avanti Communications Group plc (PDF File, 293.3 KB) Organisation