Ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig i’r Cod EPG llinol a dyfodol y drefn

  • Dechrau: 25 Gorffennaf 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 05 Hydref 2018

Mae darlledu gwasanaeth cyhoeddus (PSB) -sy’n cynnwys y BBC, ITV, Channel 4 a Channel 5 ymhlith eraill-yn werthfawr iawn i gynulleidfaoedd y DU. Mae’n darparu amrywiaeth o fuddiannau cyhoeddus yn cynnwys teledu o safon uchel sy’n adlewyrchu’r DU i’r bobl. Mae darlledwyr gwasanaethau cyhoeddus yn gallu cyrraedd cynulleidfaoedd mawr, dod â'r cenhedloedd at ei gilydd ar adegau pwysig ac yn dysgu, yn diddanu ac yn rhoi gwybodaeth i gymdeithas.

I gydnabod y manteision hyn mae’r Senedd Brydeinig yn ei gwneud yn ofynnol bod sianeli llinol sy'n darparu rhaglenni gwasanaeth cyhoeddus (y sianeli dynoedig) yn cael lle amlwg mewn cyfeiryddion rhaglenni electronig (EPGs). Mae hyn yn sicrhau bod cynnwys o'r fath ar gael yn hawdd ac yn hawdd dod o hyd iddo, a ddylai annog rhagor o ddefnydd ohono ac esgor ar ragor o fanteision cyhoeddus.

Am nawr, mae teledu llinol yn parhau i fod yn rhan bwysig o arferion gwylio pobl, gyda theledu byw yn cyfrannu at 58% o’r holl gynnwys teledu a chlywedol-gweledol sy’n cael ei wylio. Felly mae hyn yn golygu bod y drefn amlygrwydd bresennol yn parhau’n berthnasol. O ganlyniad, rydym yn ymgynghori am newidiadau arfaethedig i’r Cod ar ddarpariaeth cyfeiryddion rhaglenni electronig (EPGs) (sef “Y Cod”) i sicrhau amlygrwydd addas ar gyfer sianeli dynoedig presennol.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

Annex 6: Draft Code
(PDF File, 254.4 KB)
Lawrlwytho
Economic model
(MS Excel Document, 90.8 KB)
Lawrlwytho
loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Arqiva (PDF File, 337.0 KB) Organisation
BBC (PDF File, 488.1 KB) Organisation
BT (PDF File, 199.5 KB) Organisation
Channel 4 (PDF File, 1.1 MB) Organisation
COBA (PDF File, 308.6 KB) Organisation