Gwella mynediad defnyddwyr at wasanaethau symudol o 3.6GHz i 3.8GHz

  • Dechrau: 06 Hydref 2016
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 01 Rhagfyr 2016

Mae'r ddogfen hon yn datgan sut mae Ofcom yn bwriadu ymestyn mynediad sbectrwm ar gyfer gwasanaethau symudol yn y dyfodol yn y band 3.6GHz i 3.8GHz. Mae'r DU a’r Undeb Ewropeaidd wedi nodi’r band hwn fel rhan o’r prif fand ar gyfer 5G.

Byddwn nawr yn dechrau’r broses ffurfiol i gynnig (i) diddymu trwyddedau cysylltiadau sefydlog yn y band 3.6 i 3.8 GHz a (ii) amrywio trwyddedau a dyfarniadau Mynediad Sbectrwm Cydnabyddedig ar gyfer gorsafoedd daear lloeren fel na fyddai Ofcom mwyach yn ystyried gorsafoedd daear lloeren cofrestredig gyda chydran derbyn yn y band at ddibenion rheoli amledd.

Byddwn nawr yn ysgrifennu at y rheini sy’n dal trwyddedau a dyfarniadau gan nodi ein cynigion; byddan nhw’n cael cyfle pellach i gyflwyno sylwadau cyn i ni wneud y penderfyniadau terfynol ynghylch trwyddedau unigol a grantiau RSA.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Access Technologies.pdf (PDF File, 122.9 KB) Sefydliad
Arqiva.pdf (PDF File, 49.1 KB) Sefydliad
BBC.pdf (PDF File, 164.2 KB) Sefydliad
BT and EE.pdf (PDF File, 249.3 KB) Sefydliad
Cambium Networks.pdf (PDF File, 214.2 KB) Sefydliad