Ymgynghoriad: Mesurau arfaethedig i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu cysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF)

  • Dechrau: 21 Chwefror 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 12 Mehefin 2020

Rydym yn cynnig cynnwys amod penodol mewn trwyddedau Deddf Telegraffi Di-wifr sy'n ei gwneud yn ofynnol i drwyddedigion gydymffurfio â'r lefelau perthnasol o ganllawiau'r ICNIRP. Byddai'r amod hwn yn berthnasol i'r holl gyfarpar sy'n gallu trosglwyddo mewn pwerau dros 10 Watt (gan gynnwys, er enghraifft, trwyddedau cwmnïau ffonau symudol, darlledwyr teledu a radio a'r rhan fwyaf o gysylltiadau microdon pwynt-i-bwynt).

Rydym hefyd yn cynnig defnyddio dull tebyg ar gyfer offer sydd wedi'i eithrio o'r gofyniad i gael trwydded ac a all drosglwyddo i bwerau dros 10 Watt, megis rhai mathau o derfynellau lloeren.

Yn ogystal, rydym yn cynnig bod trwyddedigion sbectrwm yn cadw cofnodion (gan gynnwys canlyniadau unrhyw fesuriadau, profion a chyfrifiadau) sy'n dangos sut maent wedi cydymffurfio â chanllawiau'r ICNIRP.

Rydym hefyd yn cyhoeddi canlyniadau ein mesuriadau diweddar o allyriadau maes electromagnetig (EMF) sy'n agos i un ar bymtheg o orsafoedd sylfaen ffonau symudol sy'n galluogi 5G mewn 10 Dinas ar draws y DU a hefyd allyriadau EMF sy'n agos at offer di-wifr sefydlog 60 GHz yn Lerpwl. .

Diweddariad 17 Ebrill 2020 – adroddiad mesuriadau maes electromagnetig (EMF)

Rydym yn parhau gyda'n rhaglen cynnal profion ac wedi cyhoeddi diweddariad o'n  hadroddiad mesuriadau 5G – yn dangos lefelau EMF mewn cyfanswm o 22 o leoliadau 5G mewn 10 dinas yn y DU.

Dyddiad cau wedi ei ddileu ar gyfer ymatebion

Fel rhan o'n hymateb i reoleiddio yn sgil y coronafeirws rydyn ni wedi dileu dyddiadau cau ar gyfer ein hymgynghoriadau presennol. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau ar agor nes bod hysbysiad pellach.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
5G and health summary (PDF File, 914.2 KB) Organisation
Arqiva (PDF File, 223.3 KB) Organisation
Ashton, D (PDF File, 176.5 KB) Individual
BAE Systems (PDF File, 117.4 KB) Organisation
BBC (PDF File, 246.0 KB) Organisation