Datganiad ac Ymgynghoriad pellach: Mesurau arfaethedig i’w gwneud yn ofynnol i gydymffurfio â chanllawiau rhyngwladol ar gyfyngu cysylltiad â meysydd electromagnetig (EMF)

  • Dechrau: 05 Hydref 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 16 Tachwedd 2020

Er mwyn sicrhau bod sbectrwm yn parhau i gael ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n ddiogel i bobl, yn ein hymgynghoriad ym mis Chwefror 2020,gwnaethon ni gynnig ymgorffori'n ffurfiol y terfynau yng nghanllawiau ICNIRP ar gyfer diogelu'r cyhoedd mewn trwyddedau sbectrwm ac i awdurdodiadau sbectrwm sydd wedi'i eithrio rhag trwydded. Mae'r datganiad hwn yn nodi ein penderfyniadau mewn perthynas â'r cynigion hyn.

Fel cam cyntaf tuag at weithredu ein penderfyniadau, rydym hefyd wedi cyhoeddi ymgynghoriad pellach yn gwahodd rhanddeiliaid i roi adborth ar y newidiadau drafftio penodol rydym wedi'u gwneud i eiriad amod trwydded EMF a'n 'Canllawiau ar Gydymffurfiaeth a Gorfodi EMF'.

Yn ogystal, rydym yn darparu fersiwn prawf o'n cyfrifiannell EMF a fydd yn caniatáu i lawer o drwyddedau a defnyddwyr sbectrwm eraill ddangos eu cydymffurfiaeth mewn ffordd syml. Rydym hefyd yn gwahodd adborth ar ein cyfrifiannell.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
5G and health summary (PDF File, 914.2 KB) Sefydliad
[Response to further consultation] Arqiva (PDF File, 143.8 KB) Sefydliad
[Response to further consultation] Ashton, D (PDF File, 152.3 KB) Ymateb
[Response to further consultation] Barber, M (PDF File, 156.6 KB) Ymateb
[Response to further consultation] Beare, S (PDF File, 105.5 KB) Ymateb