Ymgynghoriad: Galluogi sbectrwm mmWave ar gyfer defnyddiau newydd

  • Dechrau: 09 Mai 2022
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 18 Gorffennaf 2022

Rydym am alluogi cyfleoedd i amrywiaeth eang o ddefnyddwyr a chymwysiadau ar draws y wlad gael mynediad i sbectrwm tonfedd filimetr (mmWave) ar gyfer defnyddiau newydd, gan gynnwys 5G.

Rydym yn cydnabod bod cymwysiadau marchnad dorfol ar gyfer sbectrwm mmWave yn eu camau cynnar o hyd ledled y byd, ond yn credu bod gan y sbectrwm hwn y potensial i gyflwyno buddion sylweddol trwy alluogi cynnydd mawr mewn capasiti a chyflymder data di-wifr.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi ein cynigion i ddarparu sbectrwm yn y bandiau 26 GHz (24.25-27.5 GHz) a 40 GHz (40.5-43.5 GHz).

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Cyflwynwch ymatebion gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriad (ODT, 50.9 KB)

Issued correction to paragraph 5.64, which referred in error to Airwave instead of Arqiva.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.