Ymgynghoriad: Moderneiddio Trwydded Weithredu'r BBC

  • Dechrau: 22 Mehefin 2022
  • Statws: Ar agor
  • Diwedd: 14 Medi 2022

Dylai cynulleidfaoedd fod yn ganolog i weithgareddau’r BBC ac i waith rheoleiddio Ofcom ar y BBC. Fodd bynnag, mae’r hyn mae cynulleidfaoedd ei eisiau, a sut maen nhw’n gwylio ac yn gwrando ar gynnwys, yn newid.

Dylai gwaith rheoleiddio Ofcom alluogi’r BBC i ymateb i’r newid hwn mewn ymddygiad, gan ei ddal i gyfrif am gyflawni ei Genhadaeth a’i Ddibenion Cyhoeddus y mae Senedd y DU wedi cytuno arnynt. Mae’r ymgynghoriad hwn yn ystyried sut mae angen diweddaru Trwydded Weithredu’r BBC i sicrhau ei bod yn dal yn effeithiol, nawr ac yn y dyfodol, ac mae’n nodi ein cynnig ar gyfer sut bydd Trwydded ddigidol aml-lwyfan, sydd wedi’i gwreiddio mewn darpariaeth ar gyfer cynulleidfaoedd, yn cyflawni hynny.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymateb drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau


Prif ddogfennau


Ymatebion

Dim ymatebion i’w dangos.