Ymgynghoriad: Cyfathrebu Agored: Galluogi pobl i rannu data â gwasanaethau arloesol

  • Dechrau: 04 Awst 2020
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 10 Tachwedd 2020

Ar draws yr economi, mae gwell technoleg a’r gallu i gasglu mwy o ddata yn galluogi cwmnïau i arloesi a chynnig gwasanaethau newydd. Mae arnom eisiau aros ar flaen y gad yn y datblygiadau hyn i sicrhau bod data ac arloesedd yn gweithio er budd cwsmeriaid mewn marchnadoedd cyfathrebiadau.

Mae’r marchnadoedd hyn yn cynnig llawer o ddewis i gwsmeriaid, ond gall yr opsiynau fod yn gymhleth ac yn anodd eu llywio. Gallai chwilio am fargen newydd godi ofn ar bobl neu fod yn ormod o ymdrech. Gallai galluogi pobl i rannu eu data wrth glicio botwm wneud y broses hon yn gyflymach, yn haws ac yn fwy effeithiol, gan helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i gynnyrch mwy addas ar gyfer eu hanghenion.

Yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn edrych ar yr achos dros Gyfathrebu Agored - menter ar gyfer y marchnadoedd telegyfathrebiadau manwerthu a theledu drwy dalu, a fyddai’n galluogi pobl a busnesau bach i ddweud wrth eu darparwr cyfathrebiadau i rannu gwybodaeth am eu gwasanaethau, yn hawdd ac yn ddiogel, â thrydydd partïon o’u dewis. Rydym yn edrych ar yr hyn y gallai menter Cyfathrebu Agored ei gyflawni ar gyfer pobl a busnesau a sut y gallai weithio.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
ApTap (PDF File, 142.5 KB) Sefydliad
Billmonitor (PDF File, 192.7 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 1.0 MB) Sefydliad
BT (Annex 1) (PDF File, 325.8 KB) Sefydliad
CallSign (PDF File, 151.5 KB) Sefydliad