Datganiad: Cynllun Blynyddol Arfaethedig 2018/19

  • Dechrau: 01 Rhagfyr 2017
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 09 Chwefror 2018

Pwrpas Ofcom yw sicrhau bod y marchnadoedd cyfathrebiadau’n gweithio i bawb. I gyflawni hyn, mae gennym dri phrif nod: hyrwyddo cystadleuaeth a sicrhau bod marchnadoedd yn gweithio'n effeithiol i ddefnyddwyr; sicrhau safonau a gwella ansawdd; a diogelu defnyddwyr rhag niwed. Mae ein Cynllun Blynyddol yn disgrifio rhai o'r meysydd gwaith allweddol y byddwn yn ceisio'u cyflwyno er mwyn cyflawni'r nodau hyn, ar draws y DU ac yn y gwledydd. Rydym hefyd yn disgrifio ein gwaith parhaus ehangach sy'n cefnogi'r nodau hyn, a sut byddwn yn gweithio ar ran defnyddwyr ar draws gwledydd y DU.

Cafodd ein Cynllun Blynyddol Arfaethedig 2018/19 ei gyhoeddi gennym ar gyfer ymgynghori arno ar 1 Rhagfyr 2017. Ym mis Ionawr 2018 cynhalion ni ddigwyddiadau cyhoeddus ar gyfer rhanddeiliaid er mwyn cyflwyno a thrafod y Cynllun. Cafodd y digwyddiadau eu cynnal yng Nghaerdydd, Llundain, Belfast a Chaeredin. Cawsom 46 o ymatebion, sydd wedi’u crynhoi yn Atodiad 2. Mae’r Cynllun terfynol hwn wedi ystyried barn rhanddeiliaid ar y Cynllun arfaethedig, a’u hymatebion iddo.


Prif ddogfennau

Annual Plan 2018/19
(PDF File, 687.4 KB)
Lawrlwytho

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Adam, GD (PDF File, 113.8 KB) Individual
Barwise, C (PDF File, 182.7 KB) Individual
BBC (PDF File, 291.3 KB) Organisation
British Entertainment Industry Radio Group (PDF File, 527.5 KB) Organisation
Broadcasting Entertainment Communications and Theatre Union (BECTU) (PDF File, 468.2 KB) Organisation