Rheoleiddio llwyfannau rhannu fideos: Cais am Dystiolaeth

  • Dechrau: 16 Gorffennaf 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 24 Medi 2020

Rydyn ni’n gofyn am dystiolaeth a gwybodaeth ynghylch y gofynion newydd a fydd yn berthnasol i lwyfannau rhannu fideos.

Mae llwyfannau rhannu fideos (VSPs) yn fath o wasanaeth fideos ar-lein lle gall defnyddwyr lwytho fideos i fyny a’u rhannu. Mae VSPs yn caniatáu i ddefnyddwyr ymgysylltu ag amrywiaeth eang o gynnwys a nodweddion cymdeithasol, ac maen nhw’n arbennig o boblogaidd ymysg pobl ifanc. Mae 90% o oedolion a 98% o blant 8-15 oed sy’n defnyddio’r rhyngrwyd wedi defnyddio VSP yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Bydd Ofcom yn cael pwerau newydd yr hydref hwn i reoleiddio VSPs sydd wedi’u sefydlu yn y DU. Bydd hyn yn cynnwys dyletswydd i sicrhau bod gan VSPs fesurau priodol ar waith i ddiogelu pobl ifanc rhag cynnwys a allai fod yn niweidiol, a phob defnyddiwr rhag cynnwys anghyfreithlon a chynnwys sy’n cymell casineb a thrais. Hefyd bydd angen i wasanaethau sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau o ran hysbysebion.

Mae’r ddogfen hon yn nodi cefndir a chyd-destun deddfwriaethol rheoleiddio VSPs yn y DU yn y dyfodol, a throsolwg o’r fframwaith rheoleiddio VSPs. Mae hefyd yn nodi dull Ofcom o reoleiddio VSPs, sy’n seiliedig ar rai egwyddorion craidd: diogelu a sicrwydd; cymesuredd; y gallu i addasu; tryloywder; gorfodaeth; ac annibyniaeth..


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
5Rights Foundation (PDF File, 330.0 KB) Sefydliad
Advisory Committee for Scotland (PDF File, 249.4 KB) Sefydliad
Age Check Certification Scheme (PDF File, 165.3 KB) Sefydliad
Age Verification Providers Association (PDF File, 182.7 KB) Sefydliad
Alan Turing Institute (PDF File, 223.3 KB) Sefydliad