Adolygiad o’r cynnwys i blant

  • Dechrau: 29 Tachwedd 2017
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 31 Ionawr 2018

Diweddariad cyhoeddwyd 24 Gorffennaf 2018

Mae adolygiad Ofcom o gynnwys plant yn canolbwyntio ar sut mae darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus y DU yn darparu amrywiaeth o raglenni i blant ar adeg lle mae arferion cynulleidfaoedd yn newid a lle mae plant yn gwylio mwy a mwy o fideos ar-lein ac ar alwad.

Bydd yr adolygiad a gynhaliwyd i asesu sut y gallwn ddefnyddio'r pŵer newydd yn Neddf yr Economi Ddigidol 2017, yn rhoi'r pŵer i Ofcom gyhoeddi meini prawf ar gyfer y ddarpariaeth rhaglenni plant, ac, os yw’n briodol, osod cwotâu perthnasol ar gyfer y sianeli gwasanaeth cyhoeddus trwyddedig (gwasanaethau Channel 3, Channel 4 a Channel 5).

Roedd ein Gwahoddiad i Gyfrannu  yn crynhoi ein tystiolaeth o sut mae defnydd plant o gyfryngau yn esblygu, yn ogystal ag argaeledd rhaglenni plant a thueddiadau’r diwydiant. Fe wnaethom ofyn am fewnbwn mewn perthynas â nifer o gwestiynau ar y thema hon. Cafwyd ymatebion gan amryw o ddarlledwyr, cynhyrchwyr a rhanddeiliaid eraill yn y diwydiant.

Rydym wedi adolygu'r cyfraniadau hyn, ynghyd â'n hymchwil ar agweddau plant a'u defnydd o gyfryngau, a data ar fuddsoddiad darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus mewn rhaglenni plant. Yma rydym yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr adolygiad, gan grynhoi ein prif ganfyddiadau a chanlyniadau a'r camau nesaf.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Animation UK (PDF File, 823.4 KB) Organisation
BBC (PDF File, 1016.2 KB) Organisation
Beano Studios (PDF File, 217.7 KB) Organisation
Boom Cymru (PDF File, 157.8 KB) Organisation
Channel 4 Corporation (PDF File, 156.2 KB) Organisation