Astudiaeth o'r farchnad gwasanaethau cwmwl (adroddiad blynyddol)

  • Dechrau: 06 Hydref 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 03 Tachwedd 2022

Diweddariad 5 Hydref 2023 – cyhoeddi’r adroddiad terfynol

Mae cyfrifiadura cwmwl yn cael ei fabwysiadu'n gyflym gan fusnesau ar draws yr economi ac mae wedi dod yn rhan hanfodol o'r ffordd y mae gwasanaethau digidol yn cael eu darparu i ddefnyddwyr, gan gynnwys yn y sectorau telathrebu a darlledu. Mae Ofcom wedi cynnal astudiaeth o'r farchnad i’r ffordd y caiff gwasanaethau cwmwl eu cyflenwi yn y DU i archwilio a yw'r marchnadoedd hyn yn gweithio'n dda ac a oes angen unrhyw gamau rheoleiddio.

Mae'r adroddiad terfynol hwn yn nodi ein canfyddiadau a'n hargymhellion.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Amazon Web Services (PDF File, 293.8 KB) Sefydliad
Arqiva [Call for inputs] (PDF File, 129.6 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 148.6 KB) Sefydliad
BT [Call for inputs] (PDF File, 837.3 KB) Sefydliad
Chandra, P (PDF File, 250.4 KB) Ymateb