Adroddiad: Dyfodol Technoleg – sbotolau ar y technolegau a fydd yn siapio cyfathrebiadau yn y dyfodol

  • Start: 23 July 2020
  • Status: Open
  • End: 03 September 2020

Adroddiad wedi'i gyhoeddi 14 Ionawr 2021

Mae pobl ar draws y byd yn defnyddio gwasanaethau cyfathrebu at ystod eang o ddibenion, ac mae'r dechnoleg sy'n gyrru'r gwasanaethau hyn yn esblygu'n gyson.

Fel rheoleiddiwr cyfathrebu'r DU, mae'n bwysig bod Ofcom yn ymwybodol o'r mathau newydd o dechnoleg sy'n debygol o gael eu defnyddio yn y dyfodol agos, a'i fod ystyried yr effeithiau y gallai'r datblygiadau hyn eu cael ar y gwasanaethau cyfathrebiadau a ddefnyddiwn bob dydd. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod pobl a busnesau'n cael y gorau o'r gwasanaethau hyn, yn ogystal â'n helpu i'w diogelu yn erbyn unrhyw risgiau a allai godi.

Mae'r adroddiad hwn yn taflu goleuni ar y technolegau arloesol sy'n datblygu a allai siapio'r diwydiant cyfathrebu yn y dyfodol. Rydym wedi dewis sampl o dechnolegau yn seiliedig ar yr ymatebion a gawsom i'n galwad am fewnbynnau a'r trafodaethau a gynhaliom ag arweinwyr meddwl yn y byd academaidd a diwydiant. Byddwn yn parhau i nodi technolegau pwysig eraill wrth iddynt ddod i'r amlwg ac mewn sectorau y tu hwnt i'r rhai a ystyrir yn yr adroddiad hwn.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Avealto Ltd (PDF File, 162.1 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 221.3 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 1.3 MB) Sefydliad
BT (Annex 1) (MS Excel Document, 43.6 KB) Sefydliad
BT (Annex 2) (PDF File, 635.3 KB) Sefydliad