Ymgynghoriad pellach: Diogelu'r rhai sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio

  • Dechrau: 13 Mawrth 2020
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 07 Gorffennaf 2020

Cyhoeddi ymgynghoriad pellach 13 Mawrth 2020

Y ddogfen hon yw ein hail ymgynghoriad ar ddiogelu’r rhai sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio.

Ar 29 Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Ofcom ymgynghoriad cychwynnol a oedd yn cynnig dwy reol newydd ar gyfer Adran Dau y Cod Darlledu i fynnu bod darlledwyr yn sicrhau eu bod yn rhoi ‘gofal dyladwy’ i bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cydnabod pryder cynyddol y gymdeithas am iechyd meddwl a llesiant, a’r cynnydd yn nifer y cwynion a wneir i ni am les pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni.

Ar ôl ystyried yn ofalus yr ymatebion i’n hymgynghoriad cyntaf a’r cyfraniad defnyddiol gan bobl sydd wedi cymryd rhan mewn rhaglenni yn y gorffennol, seiciatryddion a seicolegwyr, darlledwyr ac academyddion, rydyn ni nawr yn gofyn am adborth ar rai diwygiadau i’n dull gweithredu.

Diweddariad 30 Mawrth 2020 – ymestyn dyddiad cau

Heddiw rydyn ni'n ymestyn y dyddiad cau ac yn ychwanegu 12 wythnos arall ar gyfer derbyn ymatebion. Y dyddiad cau newydd ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw Dydd Mawrth, 7 Gorffennaf 2020.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
[Response to further consultation] Autonomous Non-Profit Organisation (ANO) TV Novosti (PDF File, 224.7 KB) Organisation
[Response to further consultation] BBC (PDF File, 253.5 KB) Organisation
[Response to further consultation] British Psychological Society (BPS) (PDF File, 161.6 KB) Organisation
[Response to further consultation] Channel 4 (PDF File, 200.9 KB) Organisation
[Response to further consultation] Directors UK (PDF File, 287.7 KB) Organisation