Ymgynghoriad pellach: Diogelu'r rhai sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio


Cyhoeddi ymgynghoriad pellach 13 Mawrth 2020

Y ddogfen hon yw ein hail ymgynghoriad ar ddiogelu’r rhai sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio.

Ar 29 Gorffennaf 2019, cyhoeddodd Ofcom ymgynghoriad cychwynnol a oedd yn cynnig dwy reol newydd ar gyfer Adran Dau y Cod Darlledu i fynnu bod darlledwyr yn sicrhau eu bod yn rhoi ‘gofal dyladwy’ i bobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni teledu a radio.

Mae ein gwaith yn y maes hwn yn cydnabod pryder cynyddol y gymdeithas am iechyd meddwl a llesiant, a’r cynnydd yn nifer y cwynion a wneir i ni am les pobl sy’n cymryd rhan mewn rhaglenni.

Ar ôl ystyried yn ofalus yr ymatebion i’n hymgynghoriad cyntaf a’r cyfraniad defnyddiol gan bobl sydd wedi cymryd rhan mewn rhaglenni yn y gorffennol, seiciatryddion a seicolegwyr, darlledwyr ac academyddion, rydyn ni nawr yn gofyn am adborth ar rai diwygiadau i’n dull gweithredu.

Diweddariad 30 Mawrth 2020 – ymestyn dyddiad cau

Heddiw rydyn ni'n ymestyn y dyddiad cau ac yn ychwanegu 12 wythnos arall ar gyfer derbyn ymatebion. Y dyddiad cau newydd ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw Dydd Mawrth, 7 Gorffennaf 2020.

Ymateb i'r ymgynghoriad hwn

Anfonwch eich ymatebion drwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i ymgynghoriadau (ODT, 61.7 KB).


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
A+E Networks EMEA (PDF File, 109.8 KB) Organisation
AudioUK (PDF File, 125.5 KB) Organisation
Autonomous Non-Profit Organisation (ANO) TV Novosti (PDF File, 186.9 KB) Organisation
BBC (PDF File, 296.3 KB) Organisation
Channel 4 (PDF File, 553.9 KB) Organisation