Datganiad: Ansawdd gwasanaeth ar gyfer ether-rwyd a ffeibr tywyll

  • Dechrau: 14 Gorffennaf 2023
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 24 Awst 2023

Datganiad wedi’i gyhoeddi 30 Hydref 2023

Yn yr Adolygiad o’r Farchnad Telathrebu Sefydlog Cyfanwerthol, canfuom fod gan BT Rym Sylweddol yn y Farchnad (SMP) mewn amrywiol farchnadoedd, gan gynnwys y farchnad ar gyfer cyflenwi mynediad llinellau ar log (LL) yn Ardal Mynediad LL 2, Ardal Mynediad LL 3, LLA HNR3 a’r farchnad ar gyfer cyflenwi IEC mewn cyfnewidfeydd BT Only a BT+1. Mae hyn yn golygu, na fyddai Openreach o bosib yn derbyn signalau’r farchnad gan gwsmeriaid sy’n newid i gystadleuwyr yn y marchnadoedd hynny, heb reoleiddio, a bod diffyg cymhellion iddo arloesi a chyflawni’r Ansawdd Gwasanaeth sydd ei angen ar gwsmeriaid.

Ym mis Gorffennaf, gwnaethom gynnig addasu’r safon Ansawdd Gwasanaeth mewn perthynas ag atgyweirio cynnyrch Ether-rwyd a Ffeibr Tywyll a’r dangosyddion perfformiad allweddol cysylltiedig. Bwriad y newidiadau arfaethedig hyn oedd bod y safonau perthnasol a’r adrodd cysylltiedig yn adlewyrchu newidiadau i’r cyfuniad diffygion ac i ddarparu cymhelliant i Openreach atgyweirio diffygion a oedd yn fwy anodd eu hatgyweirio.

Rydym wedi penderfynu cadw’r mesur ‘atgyweirio ar amser’ presennol am weddill y cyfnod hwn o adolygu’r farchnad telathrebu sefydlog cyfanwerthol.

Mae’r penderfyniadau a wnaed gennym, ynghyd â’n rhesymau, wedi’u nodi yn y datganiad isod.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Name withheld 1 (PDF File, 50.8 KB) Ymateb
Openreach (PDF File, 6.1 MB) Sefydliad
TalkTalk (PDF File, 372.8 KB) Sefydliad
UK Competitive Telecommunications Association (PDF File, 339.9 KB) Sefydliad
Virgin Media O2 (PDF File, 224.3 KB) Sefydliad