Cais am Dystiolaeth: Adolygiad o’r Canllawiau ar gyfer Cynyrchiadau teledu a Rhaglenni Rhanbarthol

  • Dechrau: 26 Mawrth 2018
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 10 Mai 2018

Fel rhan o’r ymgynghoriad ym mis Mawrth 2017 ar Drwydded Weithredu’r BBC, fe wnaethom gyhoeddi ein bwriad i adolygu’r canllawiau i ddarlledwyr gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer cynyrchiadau rhanbarthol a rhaglenni rhanbarthol.

Mae’r canllawiau hyn yn esbonio sut gall ddarlledwyr gwasanaeth cyhoeddus gyflawni eu rhwymedigaethau i sicrhau bod cyfrannau penodol o’r rhaglenni maent yn eu dangos yn cael eu cynhyrchu tu allan i Lundain, yng nghenhedloedd a rhanbarthau’r DU. Maent hefyd yn esbonio sut ddylai trwyddedigion y BBC a Channel 3 gyflawni eu rhwymedigaethau i ddangos rhaglenni mewn gwahanol ranbarthau sy’n berthnasol i’r ardaloedd hynny.

Y Cais hwn am Dystiolaeth yw cam cyntaf ein hadolygiad. Y nod yw casglu data a safbwyntiau rhanddeiliaid am gyflwr y sector cynhyrchu yn y gwledydd a’r rhanbarthau, ac am effaith y canllawiau presennol ar y broses o wneud cynyrchiadau rhanbarthol a rhaglenni rhanbarthol. Bydd yr wybodaeth a gaiff ei chasglu yn cael ei defnyddio i helpu i ddatblygu ymgynghoriad a allai gynnwys cynigion penodol ynghylch newidiadau i’r canllawiau.

Rydym yn bwriadu cyhoeddi'r ymgynghoriad yn nes ymlaen yn 2018. Felly, y Cais hwn am Dystiolaeth yw’r cyfle cyntaf o ddau i gyfrannu’n ffurfiol at yr adolygiad.


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Responder name Type
Advisory Committee for Northern Ireland (PDF File, 165.6 KB) Organisation
Advisory Committee for Wales (PDF File, 247.3 KB) Organisation
Arrowsmith, P. (PDF File, 224.9 KB) Individual
BBC (PDF File, 380.2 KB) Organisation
Beveridge, R. (PDF File, 263.0 KB) Individual