Datganiad: Cynyrchiadau gwreiddiol ar CBBC – cais am newid y Drwydded Weithredu

  • Dechrau: 10 Mawrth 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 07 Ebrill 2022

Datganiad wedi'i gyhoeddi 19 Mai 2022

Rydym wedi cymeradwyo cais gan y BBC am ostwng cwota cynyrchiadau gwreiddiol CBBC yn Nhrwydded Weithredu'r BBC. Rydym yn ystyried bod graddfa'r gostyngiad yn fach ond y bydd yn galluogi'r BBC i esblygu ac arloesi er mwyn cyrraedd cynulleidfaoedd ifainc yn well.

Rydym yn deall pryderon a godwyd gan randdeiliaid ynghylch caffaeliadau ond yn ystyried y gall caffaeliadau a ddewisir yn ofalus o fewn cymysgedd cynnwys cyffredinol CBBC chwarae rhan bwysig wrth wneud CBBC yn fwy apelgar i gynulleidfaoedd.

Bydd angen i'r BBC fod yn dryloyw o ran sut mae'n cyflawni ar gyfer cynulleidfaoedd ifainc, a byddwn yn ei dwyn i gyfrif. Rydym yn disgwyl iddi werthuso llwyddiant newidiadau i CBBC yn gyhoeddus a bod yn barod i barhau i addasu fel y bo angen.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
BBC (PDF File, 100.0 KB) Sefydliad
British Film Institute (BFI) (PDF File, 646.1 KB) Sefydliad
Children's Media Foundation (CMF) (PDF File, 194.8 KB) Sefydliad
Pact (PDF File, 190.9 KB) Sefydliad
Steemers, Prof J and Carter, Dr C (PDF File, 168.8 KB) Ymateb