Casgliadau: Diwallu'r galw am ddata symudol yn y dyfodol

  • Dechrau: 09 Chwefror 2022
  • Statws: Ar gau
  • Diwedd: 08 Ebrill 2022

Casgliadau wedi'u cyhoeddi 6 Rhagfyr 2022

Mae mynediad symudol i'r we wedi mynd yn wasanaeth hanfodol i bobl a busnesau. Rydym yn disgwyl i'r galw am ddata symudol barhau i dyfu wrth i fwy o ddefnydd gael ei wneud o wasanaethau sy'n llyncu data ac wrth i dechnolegau newydd alluogi defnyddiau newydd. Bydd angen i bob math o rwydwaith di-wifr esblygu i ateb y galw yn y dyfodol a darparu ansawdd y profiad sydd ei angen ar gwsmeriaid.

Ochr yn ochr â Wi-Fi, mae rhwydweithiau symudol yn chwarae rôl bwysig wrth ddarparu mynediad i'r rhyngrwyd. Rydym wedi bod yn ystyried ein hymagwedd at farchnadoedd symudol yn y dyfodol a rôl sbectrwm wrth alluogi twf symudol ar y rhyngrwyd. Fe wnaethom gyhoeddi papurau trafod ar bob un o'r meysydd hyn yn Chwefror 2022. Rydym bellach wedi nodi ein casgliadau, gan gymryd yr ymatebion a gawsom i ystyriaeth.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi diweddariad ar y defnydd o'r band 6 GHz uchaf.


Prif ddogfennau

Dogfennau cysylltiedig

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Access Partnership (PDF File, 145.8 KB) Sefydliad
Arqiva (PDF File, 367.8 KB) Sefydliad
BBC (PDF File, 189.4 KB) Sefydliad
BEIRG (PDF File, 164.8 KB) Sefydliad
BT (PDF File, 606.1 KB) Sefydliad