Datganiad: Dileu ffacs o'r rhwymedigaethau gwasanaeth cyffredinol ar BT a KCOM

  • Dechrau: 01 Tachwedd 2022
  • Statws: Datganiad a gyhoeddwyd
  • Diwedd: 01 Rhagfyr 2022

Cyhoeddi’r datganiad ar 13 Ionawr 2023

Mae’r Senedd wedi cael gwared ar wasanaethau ffacs o’r ddeddfwriaeth Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol, yn dilyn ymgynghoriad gan Ofcom ym mis Tachwedd 2021. Gwnaed y diwygiad hwn yn sgil symud rhwydweithiau teleffoni i dechnoleg protocol rhyngrwyd, sy’n golygu na fydd gwasanaethau ffacs yn gweithio yn yr un ffordd ar ôl symud i rwydweithiau protocol rhyngrwyd. Mae hefyd yn adlewyrchu mai ychydig iawn o ddefnydd a wneir o wasanaethau ffacs yn y DU erbyn hyn, ac mae amrywiaeth o ddewisiadau eraill ar gael yn rhad ac am ddim, neu am bris isel.

Rydyn ni wedi diwygio ein rheolau i ddileu’r gofyniad i BT a KCOM ddarparu gwasanaethau ffacs o dan y Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol. Nid yw’r newid hwn yn golygu y bydd gwasanaethau ffacs yn stopio gweithio ar unwaith, ond yn hytrach ni fydd yn rhaid i BT a KCOM ddarparu ffacs o dan ein rheolau mwyach – bydd yn sicrhau bod ein rheolau’n adlewyrchu’r gofynion yn y ddeddfwriaeth gwasanaeth cyffredinol ac nad oes gormod o faich arnynt.

Bydd angen i ddefnyddwyr presennol y system ffacs chwilio am ddewisiadau amgen (megis e-bost) cyn i’w rhwydweithiau teleffoni gael eu mudo i brotocol rhyngrwyd - bydd yr amserlenni ar gyfer hyn yn dibynnu ar eu darparwr ffôn, ond disgwylir y bydd hynny cyn diwedd 2025


Prif ddogfennau

loading icon

Ymatebion

Enw'r ymatebwr Math
Atkins, R (PDF File, 76.4 KB) Ymateb
BT (PDF File, 81.3 KB) Sefydliad
CCP and ACOD (PDF File, 746.6 KB) Sefydliad
Davenport, J (PDF File, 95.5 KB) Ymateb
Evans, E (PDF File, 102.3 KB) Ymateb