Ceisiadau a dyfarniadau amlblecs ar raddfa fach

05 Chwefror 2024

Mae'r dudalen hon yn darparu copi o unrhyw gais am drwydded radio amlblecs graddfa fach a gyflwynwyd i Ofcom, a manylion y trwyddedau rydyn ni wedi eu dyfarnu.

Dyfernir y math hwn o drwydded mewn proses gystadleuol, sy'n barnu ceisiadau yn erbyn meini prawf statudol penodol.

Rydym yn awr yn gwahodd sylwadau ar y ceisiadau a dderbyniwyd ar gyfer Rownd Pump. Anfonwch eich sylwadau i smallscaleDAB@ofcom.org.uk erbyn 5pm ddydd Gwener y 1af o Fedi.

Ceisiadau a dderbyniwyd

Trwyddedau a ddyfarnwyd