Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwybodaeth i ddeiliaid trwydded radio amatur

04 Mai 2010

Frequently asked questions