Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwybodaeth i ddeiliaid trwydded radio amatur

30 Ionawr 2017

Frequently asked questions