Diweddariad 26 Chwefror 2021 – Amrywiad EMF i drwyddedau

Mae Ofcom wedi cyhoeddi Hysbysiad Cyffredinol ac wedi hysbysu trwyddedeion eraill o'n cynigion i amrywio ystod eang o drwyddedau i'w gwneud yn ofynnol i drwyddedeion gydymffurfio â therfynau cyhoeddus cyffredinol ICNIRP a chadw cofnodion i ddangos sut maent yn cydymffurfio. Mae'r broses amrywio trwydded hon bellach ar waith, ac rydym yn awr mewn cyfnod pontio. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n tudalen ar feysydd Electromagnetig.

Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd Ofcom yn dal i dderbyn ceisiadau newydd a bydd yn dal i roi trwyddedau. Os byddwch yn penderfynu gwneud cais am drwydded (neu barhau â chais am drwydded) yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cymryd hyn fel cydsyniad gennych i'r newidiadau hyn yn y dyfodol.

Radio busnes

Os ydych chi’n defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, bydd angen i chi gael trwydded gan Ofcom. Mae busnesau sy’n defnyddio radio yn amrywio o gwmnïau tacsis a ffatrïoedd, i ysbytai, cartrefi gofal, safleoedd diwydiannol a chwmnïau trafnidiaeth.

Delays in applications and responses

Due to high volumes of work, there may be delays in processing applications and responding to enquiries. However, we still aim to complete applications within our turnaround times published in Section 4 of the Wireless Telegraphy (Licensing Procedures) Regulations 2010. If your enquiry relates to Amateur, Ships or Business Radio Light Licences, we recommend using our online licensing portal, where you can update you contact details or apply for a new licence quickly and efficiently.

Featured content


Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?