Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Radio busnes

Os ydych chi’n defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, bydd angen i chi gael trwydded gan Ofcom. Mae busnesau sy’n defnyddio radio yn amrywio o gwmnïau tacsis a ffatrïoedd, i ysbytai, cartrefi gofal, safleoedd diwydiannol a chwmnïau trafnidiaeth.

Update 27 November 2018: 64-66 GHz

As indicated in our fixed wireless services review statement, we have decided to change the authorisation in this band to licence exempt under new technical decisions (which are set out in updated Interface Requirements, IR 2030 and IR 2078). To implement this decision, we have made new regulations which came into force on 27 November 2018. Equipment complying with the new technical conditions will no longer require a licence to operate in the 64 - 66 GHz band.

Featured content


Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?