Rhowch wybod i ni am eich profiad o Ofcom.org.uk

Rydyn ni eisiau gwybod am eich profiad wrth ddefnyddio ein gwefan. Cymryd rhan yn yr arolwg (agor sgrin newydd).

Radio busnes

Os ydych chi’n defnyddio system radio ar gyfer eich busnes, bydd angen i chi gael trwydded gan Ofcom. Mae busnesau sy’n defnyddio radio yn amrywio o gwmnïau tacsis a ffatrïoedd, i ysbytai, cartrefi gofal, safleoedd diwydiannol a chwmnïau trafnidiaeth.

Delays in applications and responses

Due to high volumes of work, there may be delays in processing applications and responding to enquiries. However, we still aim to complete applications within our turnaround times published in Section 4 of the Wireless Telegraphy (Licensing Procedures) Regulations 2010. If your enquiry relates to Amateur, Ships or Business Radio Light Licences, we recommend using our online licensing portal, where you can update you contact details or apply for a new licence quickly and efficiently.

Featured content


Rhoi barn am y dudalen hon

Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?